Waar zit het hekelpunt tussen vrouwelijkheid en mannelijkheid? Bestaat er zoiets als ‘geslachtsneutraal’? Of zijn wij zo gewend te zoeken naar een geslacht dat we altijd voor ons zelf uitmaken of iemand een vrouw of man is? De nieuwste werken van Evelien Gudden tasten de grenzen van het Gender af.

De westerse wereld, specifiek Nederland, is steeds meer androgyn aan het worden. De reclamewereld zoekt modellen uit, die zich op de grens begeven van het mannelijke en het vrouwelijke. Popiconen spelen met hun gender-identiteit en veel jongeren nemen dit over.

Voorbeelden hiervan zijn de Hema reclames met Andrej Pejic als mannelijk BH model, de nieuwe ZARA posters met modellen die niet goed op hun geslacht te definiëren zijn, of de Drag King act van Lady Gaga. Daarnaast groeit het aantal transgenders in Nederland ontzettend hard en de leeftijd waarop kinderen dit al uiten gaat steeds verder omlaag.

Transgenders zijn mensen die in het verkeerde lichaam geboren zijn en zich uiten als het andere geslacht. In dit gebied wroet het werk van Evelien.


© Evelien Gudden